Beste bezoeker,

Fijn dat je mijn website bezoekt en informatie verstrekt. Ik laat graag zien dat ik zorgvuldig met jouw gegevens omga.

Wie ben ik?

LiesDesign, gevestigd te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

LiesDesigns’ contactgegevens:
Weissenbruchstraat 70,
4703 JW Roosendaal
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)6 29 105 372
E-mail: liesbeth@liesdesign.nl
liesdesign.nl

Waarom verzamel ik jouw persoonsgegevens?

LiesDesign verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

LiesDesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ik gebruik jouw e-mail adres voor het verzenden van nieuwsbrieven van LiesDesign, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • LiesDesign verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Worden jouw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doe ik niet.

Delen van persoonsgegevens met derden

LiesDesign verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden jouw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, ik verwerk jouw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU en waarschijnlijk alleen in Nederland.

Cookies

Ik maak gebruik van Google Analytics. Hiermee verzamel ik gegevens van de websitebezoek, waarbij de laatste 3 cijfers van het IP adres voor mij afgeschermd blijft. Hierdoor kan ik niet achterhalen wie de bezoeker precies is, waarmee ik jou privacy bescherm en het voor mezelf eenvoudiger maak aan de regelgeving te voldoen, zonder hierbij de Analytics van mijn website te schaden.

Hoe kunt je bij mij inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen?
En hoe zit het met:

– rectificatie of het wissen van jouw persoonsgegevens/intrekken van jouw toestemming
– als je gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit


Je kan contact met mij opnemen via liesbeth@liesdesign.nl.  Ik zal je verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen.

Wat als je een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

LiesDesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

Laatst gewijzigd 21 augustus 2019